PřihlášeníVyhledat

Vítejte na stránkách Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách

 

www.coophb.cz

 

 

Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a její statutární orgán zejména s ohledem na připravovaný proces fúze družstva s COOP družstvem HB rozhodl o nabídce možnosti ukončení Vašeho členství dohodou s výplatou vypořádacího podílu za dohodnutou cenu 6000,- Kč před zdaněním. Srážkovou daň ve výši 15% odvede družstvo z částky, která nebyla zaplacena členem při upsání členského podílu. Čistá částka po zdanění pro převážnou část členů tedy činí

 

5 205,- Kč

 

Termín zahájení vyplácení členských podílů dle výše uvedených zásad je 19.10.2016. Tato mimořádná nabídka platí do 30.4.2017.

Sdělení členům Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách

Plná moc člena

Dohoda o ukončení členství v družstvu

 

KONTAKTNÍ TELEFON

725 974 026

608 929 423

 


OZNÁMENÍ

 

Statutární orgány družstev COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 000 32 115 a Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 568 02, IČ: 000 32 191

o z n a m u j í

členům obou družstev odsouhlasení záměru fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách do nástupnického družstva COOP družstvo HB. Rozhodným dnem fúze sloučením byl určen den 1. 1. 2017. Od tohoto dne se jednání zanikajícího družstva považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnického družstva. S převzetím jmění zanikajícího družstva převezme nástupnické družstvo také všechna práva a povinnosti z obchodních, respektive závazkových a jiných právních vztahů i práva a povinnosti z pracovně právních vztahů všech zaměstnanců družstva a dalších právních předpisů platných k datu podání návrhu projektu.

Projekt fúze sloučením bude projednáván na členských schůzích družstev koncem prvního pololetí 2017.

 

Představenstvo COOP družstvo HB

Představenstvo Jednota, SD Svitavy

 

Anketa

Nakupujete v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva ve Svitavách?
 

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 3